PARK BUKOWIEC ORNAMENTAL FARM

wtorek, 20 września 2016 Brak komentarzy

Park w Bukowcu - Ornamental Farm to idealne miejsce dla spędzania wolnego czasu na łonie natury. Oprócz pięknych krajobrazów, na terenie parku możemy odwiedzać liczne punkty widokowe: Herbaciarnię ze spektakularnym widokiem na Śnieżkę, Wieżę Widokową z której możemy podziwiać
panoramę Karkonoszy, Rudaw Janowickich i Gór Kaczawskich oraz Opactwo z widokiem na Wielki Staw, zwany także Kąpielnikiem. Na stawie Kąpielnik można popływać łódkami.Rozległy teren powoduje, że zawsze znajdziemy tu dla siebie spokojne miejsce. Park w Bukowcu to wymarzona przestrzeń dla relaksu w trakcie ćwiczeń jogi, pilatesu i tai chi.


Polecam odtwarzanie w jakości HD oraz w trybie pełnoekranowym. Zapraszam do oglądania i komentowania
Wraz z końcem XVIII w., po wojnach śląskich i przejęciu przez Prusy od Cesarstwa Habsburskiego Dolnego Śląska pojawiły się w gospodarce i kulturze przedgórza Karkonoszy nowe zjawiska, związane z rozbudową sieci pruskiej administracji na Śląsku. Ich wynikiem było osiedlanie się w Kotlinie Jeleniogórskiej wybitnych przedstawicieli pruskiej administracji i arystokracji, takich jak hrabiowie von Reden oraz von Gneisenau. Obaj byli ludźmi wykształconymi, znającymi nowe prądy myślowe oraz nowe tendencje w sztuce, czego przejawem m.in. stała się przebudowa zakupionych przez nich pałaców na rezydencje, w Bukowcu oraz w pobliskich Mysłakowicach, gdzie w następnych latach powstała rezydencja królów pruskich. Obaj przyczynili się również do wprowadzenia wpływów berlińskiego neoklasycyzmu na te tereny.
Przy rezydencji w Bukowcu założony został park, reprezentujący różne formy ogrodu angielskiego, stworzony pod wpływem swoistego kultu natury, wykształconego na bazie przemyśleń filozofów, pisarzy i poetów XVIII stulecia. Kult ten cechował się emocjonalnym odbiorem przyrody, w którym szczególne znaczenie miały góry. W myśl tych idei park krajobrazowy stawał się naśladownictwem pierwotnego, naturalnego krajobrazu i musiał być przestrzennie powiązany z naturalnym otoczeniem. Takie możliwości działania dawały niewątpliwie przedgórze Karkonoszy oraz Rudawy Janowickie, gdzie znajduje się rezydencja w Bukowcu. Powstało tu szczególne miejsce idylliczno-rustykalnego życia, letniego wypoczynku i bardzo ważny ośrodek towarzyskich spotkań, których formalną oprawą stały się i rezydencja, i towarzyszący jej park. Park w Bukowcu stworzony został w latach 1795–1815 według idei „ozdobnej farmy”, stanowiąc założenie obejmujące komponowane i użytkowe otoczenie zespołu pałacowego. Zajął on pagórkowaty, wylesiony, dobrze nawodniony obszar z licznymi stawami, otaczający od północy, zachodu i południa tereny ówczesnej wsi. Pod względem formalnym park ukształtowany został według nowoczesnych tendencji w angielskiej sztuce ogrodowej, a ideowym w nawiązaniu do ówczesnych przejawów życia duchowego Prus. Stworzony na tej podstawie bogaty program zagospodarowania parku, wyrażający się przede wszystkim w obiektach jego parkowej architektury i nawiązujący do koncepcji niemieckiego ogrodu sentymentalnego. Na tle śląskich założeń ogrodowo - parkowych, ukształtowany w latach 1775–1800 park w Bukowcu był rozwiązaniem nowatorskim, inspirującym kolejne realizacje tego typu w okolicy, w tym parki w Karpnikach, a także w niedalekich Ciszycy i Staniszowie.
więcej wiadomości znajdziesz tutaj: www.bukowiec.dolinapalacow.pl

Prześlij komentarz